Palvelut

Metsäsuunnittelu


  • Teemme uusia metsäsuunnitelmia tai päivitämme tarvittaessa vanhan suunnitelmasi ajan tasalle.
  • Palveluihimme kuuluvat lisäksi leimikon suunnittelutyöt. Leimikon suunnitteluun sisältyy hakkuuseen tulevan leimikon korjuuvalmiiksi suunnittelu, ottaen huomioon PEFC - ja FSC -metsäsertifikaattien kriteerit sekä metsänomistajan omat toiveet. Kartoitamme myös mahdolliset metsänhoitotarpeet tilallesi.

Laadunhallinta


  • Laadunhallintapalveluihimme kuuluvat hakkuukoneiden mittaus - ja tilavuustarkkuuden seuranta motokontrollien muodossa.
  • Korjuujäljen laatumittaukseen kuuluu harvennustiheyden mittaus jo toteutetuilla harvennushakkuilla sekä korjuun laadun tarkastelu muilta osin.
  • Osana laadunhallintaa suoritamme istutustiheyden ja maanmuokkauksen jälkivalvontaa.

Metsänhoitotyöt

  • Metsänhoitopalveluihimme sisältyvät taimikonhoidot, ennakkoraivaukset sekä erilaiset raivaussahatyöt.
  • Toteutamme puolestasi myös taimenistutustöitä ammattitaidolla.