Palvelut

Metsäsuunnitelmat


  • Teemme uusia metsäsuunnitelmia sekä päivitämme tarvittaessa vanhan suunnitelmasi ajan tasalle.
  • Samalla kartoitamme myös mahdolliset muut metsänhoitotarpeet tilallesi.
  • Metsäsuunnitelmaa tehdessä otamme huomioon metsäsi arvokkaat elinympäristöt siten, että luonnon monimuotoisuus metsätilalla säilyy myös tuleville sukupolville.

Leimikon suunnittelu

  • Leimikon suunnittelupalvelumme kattaa maastoon tehtävät rajaukset nauhoituksin sekä mahdollisten luontokohteiden kartoittamisen ja rajauksen hakkuun ulkopuolelle.
  • Palveluun sisältyy myös korjuuohjeen päivitys maastossa tehtyjen havaintojen perusteella.

Laadunhallinta


  • Laadunhallintapalveluihimme kuuluvat hakkuukoneiden mittaus - ja tilavuustarkkuuden seuranta motokontrollien muodossa.
  • Korjuujäljen laatumittaukseen kuuluu harvennustiheyden mittaus jo toteutetuilla harvennushakkuilla sekä korjuutyön laadun määritys muilta osin.
  • Osana laadunhallintaa suoritamme myös istutustiheyden, maanmuokkauksen ja taimikonhoidon jälkivalvontaa.

Metsänhoitotyöt

  • Metsänhoitopalveluihimme sisältyvät taimikonhoidot, ennakkoraivaukset sekä muut erilaiset raivaussahatyöt.
  • Toteutamme puolestasi myös taimenistutustöitä ammattitaidolla.